Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử 3x^2 – 7x^2 + 4y^2

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử 3x^2 – 7x^2 + 4y^2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh 2 tuần 2022-12-22T03:08:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   4(y-x)(y+x)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   $3x^2 – 7x^2 + 4y^2\\= -4x^2 + 4y^2\\= 4y^2 -4x^2\\= 4(y^2 -x^2) \\= 4(y-x)(y+x)$

 2. cho mik xin hay nhất
  Giải đáp:cách 1:4y²-4x²
  cách 2:  4(y-x)(y+x)
  Giải thích giait thích:
  C1:3x^2 – 7x^2 + 4y^2
  =(3x^2 – 7x^2 )+ 4y^2
  =-4x²+4y²
  =4y²-4x²
  C2:3x^2 – 7x^2 + 4y^2
  =(3x^2 – 7x^2 )+ 4y^2
  =-4x²+4y²
  =4(y²-x²)
  =4(y-x)(y+x)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )