Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử x^2 -2x +1

Question

Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử x^2 -2x +1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Hồng 3 tuần 2022-06-04T13:54:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   x^2-2x+1
  =x^2-2.x.1+1^2
  =(x-1)^2
  => Áp dụng hằng đẳng thức Bình phương của 1 hiệu:
  (A-B)^2=A^2-2AB+B^2
  $@Maruko-chan$

 2. Giải đáp:
  = (x – 1)^2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^2 – 2x + 1
  = x^2 – 2.x.1 +1^2
  = (x – 1)^2
  * Áp dụng HĐT 2: (A – B)^2 = A^2 – 2.A.B + B^2
  Cách 2
  x^2 – 2x + 1
  = x^2 – x – x + 1
  = (x^2 – x) – (x – 1)
  = x(x – 1) – (x – 1)
  = (x – 1)(x – 1)
  = (x – 1)^2
  * Áp dụng phương pháp: Tách hạng tử, nhóm hạng tử, đặt nhân tử chung.
  #SunHee

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )