Toán Lớp 8: Phân tích đa thức sau thành nhân tử : a) x² + 6x + 9 – y ² b) 5x² – 10x

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức sau thành nhân tử :
a) x² + 6x + 9 – y ²
b) 5x² – 10x, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 1 tháng 2022-03-19T13:03:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) ????² + 6???? + 9 – ????²
  = (???? + 3)² – ????²
  = (???? + 3 – ????)(???? + 3 + ????)
  b) 5????² – 10????
  = 5????(????−2)
  Chúc bạn học tốt

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) x^2+ 6x + 9 – y^2
  = (x + 3)^2 – y^2
  = (x + 3 – y)(x + 3 + y)
  b) 5x^2- 10x
   = 5x(x-2)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )