Toán Lớp 8: Một mảnh vườn hình thang có hai đáy bằng ( 5x + 3 ) mét và ( 3x + y ) mét, chiều cao bằng 2y mét – hãy viết biểu thức tính diện tích mả

Question

Toán Lớp 8: Một mảnh vườn hình thang có hai đáy bằng ( 5x + 3 ) mét và ( 3x + y ) mét, chiều cao bằng 2y mét
– hãy viết biểu thức tính diện tích mảnh vườn nói trên theo x và y
– tính diện tích mảnh vườn nếu cho x = 3 mét và y = 2 mét
mik gợi ý là biết diện tích hình thang là tổng hai đáy nhân chiều cao chia 2 nha
mik cần gấp lắm, lát nữa mik học rồi, giúp mik vs nha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Giang 10 giờ 2022-09-23T20:32:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  Biểu thức tính diện tích mảnh vườn theo x và y là:
    { [(5x+3) + (3x+y)] . 2y } : 2
  Nếu x = 3 mét, y = 2 mét. Diện tích mảnh vườn là:
  { [ (5 . 3+3) + (3 . 3+2)] . 2 . 2 } : 2 = [ (15+3+9+2) . 4 ] : 2 = (29 . 4) : 2 = 58  ($m^{2}$)
  Vậy diện tích mảnh vườn là 58 $m^{2}$ nếu x = 3 mét, y = 2 mét.
  Xin hay nhất ạ 
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) S= 1/2* [(5x +3)+ (3x+ y)]* 2y
  b) đáy lớn:
  5*3+3 =18m
  đáy nhỏ:
  3*3+2= 11m
  chiều cao
  2*2= 4m
  S= 1/2* (18+11)*4= 58m2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )