Toán Lớp 8: Mọi người giúp em câu này vs ạ x^8+x-1 em cho hay nhất ạ

Question

Toán Lớp 8: Mọi người giúp em câu này vs ạ
x^8+x-1 em cho hay nhất ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hải 1 tuần 2022-04-13T15:57:18+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:

  $\begin{array}{l}
  {x^8} + x + 1\\
   = {x^8} – {x^2} + {x^2} + x + 1\\
   = {x^2}\left( {{x^6} – 1} \right) + \left( {{x^2} + x + 1} \right)\\
   = {x^2}\left( {{x^3} – 1} \right)\left( {{x^3} + 1} \right) + \left( {{x^2} + x + 1} \right)\\
   = {x^2}\left( {x – 1} \right)\left( {{x^2} + x + 1} \right)\left( {{x^3} + 1} \right) + \left( {{x^2} + x + 1} \right)\\
   = \left( {{x^2} + x + 1} \right)\left[ {\left( {{x^3} – {x^2}} \right)\left( {{x^3} + 1} \right) + 1} \right]\\
   = \left( {{x^2} + x + 1} \right)\left( {{x^6} – {x^5} + {x^3} – {x^2} + 1} \right)
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )