Toán Lớp 8: Kết quả của phép tính 4x²(3x – 1) bằng * 1 điểm 12x³ + 4x² –12x³ + 4x² 12x³ – 4x² –12x³ – 4x²

Question

Toán Lớp 8: Kết quả của phép tính 4x²(3x – 1) bằng *
1 điểm
12x³ + 4x²
–12x³ + 4x²
12x³ – 4x²
–12x³ – 4x², hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Anh 2 tuần 2022-08-06T18:47:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết:
  4x^2 (3x – 1)
  = (4x^2 . 3x) – (4x^2 . 1)
  = 12x^3 – 4x^2
  -> Kq là 12x^3 – 4x^2

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  4x^2 (3x – 1)
  = 4x^2 . 3x – 4x^2 . 1
  = 12x^3 – 4x^2
  -> chọn 12x³ – 4x²

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )