Toán Lớp 8: Giúp mình bài toán này với Cho hình bình hành ABCD có AB bằng đường chéo AC gọi O là trung điểm của BC và E là điểm đối xứng của A qua

Question

Toán Lớp 8: Giúp mình bài toán này với
Cho hình bình hành ABCD có AB bằng đường chéo AC gọi O là trung điểm của BC và E là điểm đối xứng của A qua O Đường thẳng vuông góc với AE tại E cắt AC tại F
a) ABEC là hình thoi
b) ADFE là hình chữ nhật, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 3 tháng 2022-11-23T19:29:52+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) Xét tam giác ABC có M là trung điểm của AB (gt) ,E là trung điểm của AC (gt)
  là đường trung bình tam giác ABC
  ⇒ME=1/2BC(tc)(1)
  Xét tam giác ADC có E là trung điểm của AC (gt) ,P là trung điểm của DC (gt)
  ⇒PElà đường trung bình của tam giác ADC
  mà 
  Từ (1) , (2) và (3) 
  CMTT: 
  Xét tứ giác MEPF có:
  ⇒MEPFlà hình thoi ( dhnb)
   b) Vì MEPFlà hình thoi (cmt)
  ⇒FEgiao với MP tại trung điểm mỗi đường (tc)  (4)
  Xét tam giác ADB có M là trung điểm của AB(gt) ,Q là trung điểm của AD (gt)
  ⇒MQlà đường trung bình của tam giác ADB
  Xét tam giác BDC có N là trung điểm của BC(gt) , P là trung điểm của DC(gt)
  ⇒NPlà đường trung bình của tam giác BDC
  Từ (5) và (6) 
  Xét tứ giác MQPN có 
  ⇒MQPNlà hình bình hành (dhnb)
  ⇒MPgiao QN tại trung điểm mỗi đường (tc) (7)
  Từ (4) và (7) cắt nhau tại một điểm 
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )