Toán Lớp 8: giải phương trình x^3 + 8 = x^2 – 4

Question

Toán Lớp 8: giải phương trình x^3 + 8 = x^2 – 4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Thi 2 tháng 2022-03-02T18:14:05+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. x^3+8=x^2-4

  <=>x^3 -x^2 +12=0

  <=> x^3+2x^2-3x^2 – 6x +6x+12=0

  <=>x^2(x+2)-3x(x+2)+6(x+2)=0

  <=>(x+2)(x^2-3x+6)=0

  Do x^2-3x+6=(x-3/2)^2 +15/4>= 15/4 > 0

  <=>x+2=0

  <=>x=-2

  Vậy S={-2}

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )