Toán Lớp 8: Giải hộ mình nhé toán 8 (2x -3)(x^2 – 3x – 3)

Question

Toán Lớp 8: Giải hộ mình nhé toán 8
(2x -3)(x^2 – 3x – 3), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Linh 7 ngày 2022-04-14T05:40:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  0
  2022-04-14T05:41:32+00:00
  Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (2x-3)(x^2-3x-3)=2x^3-9x^2+3x+9

 1. $\textit{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  (2x-3)(x^2-3x-3)
  =2x(x^2-3x-3)-3(x^2-3x-3)
  =2x^3-6x^2-6x-3x^2+9x+9
  =2x^3-9x^2+3x+9

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )