Toán Lớp 8: Điều kiện xác định của $\frac{3x+1}{x+3}:\frac{x}{4x+2}$

Question

Toán Lớp 8: Điều kiện xác định của $\frac{3x+1}{x+3}:\frac{x}{4x+2}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Xuân 2 tháng 2022-03-19T16:23:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. (3x+1)/(x+3):x/(4x+2)

  ĐKXĐ :

  x+3\ne 0, x\ne 0,4x+2\ne 0

  <=>x\ne -3,x\ne 0, x\ne (-1)/2

  Vậy x\ne -3,x\ne 0,x\ne (-1)/2 để phân thức xác định

   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

  Biểu thức trên xác định khi:

  {(x+3 \ne 0),(x \ne 0),(4x+2 \ne 0):}

  <=> {(x \ne -3),(x \ne 0),(4x \ne -2):}

  <=> {(x \ne -3),(x \ne 0),(x \ne -1/2):}

  Vậy (3x+1)/(x+3) : x/(4x+2) xác định khi x \ne -3 ; x \ne 0 và x \ne -1/2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )