Toán Lớp 8: Chứng minh : a) Giao điểm của hai đường chéo của hình chữ nhật là tâm đối xứng của hình chữ nhật đó. b) Hai đường thẳng đi qua trung đi

Question

Toán Lớp 8: Chứng minh :
a) Giao điểm của hai đường chéo của hình chữ nhật là tâm đối xứng của hình chữ nhật đó.
b) Hai đường thẳng đi qua trung điểm hai cặp cạnh đối của hình chữ nhật là hai trục đối xứng của hình chữ nhật đó., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Phượng 2 tháng 2022-06-18T18:24:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) (hình bên dưới)
  Giả sử ABCD là hình chữ nhật. Gọi O là giao điểm của AC và BD.
  Theo tính chất đường chéo của hình chữ nhật ta có; hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.
  Vậy: OA = OC và OB= OD
  Do đó, O là tâm đối xứng của hình chữ nhật đó.
  b) (hình bên dưới)
  Áp dung tính chất: Đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy của hình thang cân là trục đối xứng của hình thang cân đó.
  ABCD là hình chữ nhật
  ⇒ ABCD là hình thang cân (hai đáy AB và CD)
  ⇒ Đường thẳng đi qua trung điểm AB và CD là trục đối xứng ABCD.
  Tương tự vậy: ABCD cũng là hình thang cân với hai đáy AD và BC
  ⇒ Đường thẳng đi qua trung điểm AD và BC là trục đối xứng của ABCD.
  Vậy ta có điều phải chứng minh.

  toan-lop-8-chung-minh-a-giao-diem-cua-hai-duong-cheo-cua-hinh-chu-nhat-la-tam-doi-ung-cua-hinh-c

 2. Giải đáp:
  a) 
  Vì hình bình hành nhận giao điểm hai đường chéo làm tâm đối xứng, mà hình chữ nhật là một hình bình hành nên giao điểm hai đường chéo của hình chữ nhật là tâm đối xứng của hình.
  b)
  Vì hình thang cân nhận đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy làm trục đối xứng, mà  hình chữ nhật là một hình thang cân có hai đáy là hai cạnh đối xứng của hình chữ nhật nên hai đường thẳng đi qua trung điểm hai cặp cạnh đối của hình chữ nhật là hai trục đối xứng của hình chữ nhật đó
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )