Toán Lớp 8: Cho x+y=1. Tính giá trị của biểu thức E=x³+3xy+y³

Question

Toán Lớp 8: Cho x+y=1. Tính giá trị của biểu thức E=x³+3xy+y³, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi 35 phút 2022-05-01T14:21:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\\$
  E=x^3+3xy+y^3
  =>E=x^3+ y^3 +3xy
  =>E=(x+y)^3 – 3xy (x+y)+3xy
  =>E=(x+y)^3-3xy(x+y-1)
  Thay x+y=1 vào ta được :
  =>E=1^3 – 3xy (1-1)
  =>E=1 – 3xy . 0
  =>E=1
  Vậy E=1
   

 2. $\text{Ta có:E=}$$x^{3}+3xy+$ $y^{3}$
  $\text{=(}$$x^{3}+$ $y^{3})+3xy$
  $\text{=(x+y).(}$$x^{2}-xy+$ $x^{2}+3xy)$
  $\text{=(x+y).(}$$x^{2}+2xy+$ $y^{2})$
  $\text{=(x+y).(x+y)}$$^{2}$
  $\text{=(x+y)}$$^{3}$
  $\text{=}$$1^{3}$  $\text{(vì x+y=1)}$
  $\text{=1}$
  $\text{KL:Vậy:Với x+y=1 thì E=1}$
  $\text{-Áp dụng HĐT:}$$A^{3}+$ $B^{3}=(A+B).($ $A^{2}-AB+$ $B^{2})$
  $\text{#mct}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )