Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm BC. Qua M kẻ ME vuông góc AB, MF vuông góc AC a) Chứng minh tứ giác AEMF là HCN b) Gọ

Question

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm BC. Qua M kẻ ME vuông góc AB, MF vuông góc AC
a) Chứng minh tứ giác AEMF là HCN
b) Gọi N là điểm đối xứng với F qua M. Chứng minh BF║NC, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Phương 1 tuần 2022-04-13T18:04:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gửi cậu ????‍♀️????
  $\text{a. Xét tứ giác AEMF có:}$
  $\text{$\widehat{A}$=$90^0$ (ΔABC vuông tại A)}$
  $\text{$\widehat{E}$=$90^0$ (ME vuông góc AB)}$
  $\text{$\widehat{F}$=$90^0$ (MF vuông góc AC)}$
  $\text{→Tứ giác AEMF là hình chữ nhật (DHNB)}$
  $\text{b. Xét tứ giác BFCN có:}$
  $\text{MN=MF (N đối xứng F qua M)}$
  $\text{MB=MC (M trung điểm BC)}$
  $\text{→Tứ giác BFCN là hình hình hành (DHNB)}$
  $\text{→BF // NC (tính chất hình bình hành)}$

  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-goi-m-la-trung-diem-bc-qua-m-ke-me-vuong-goc-ab-mf-vuong

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) Có ΔBAC vuông tại A $gt$
  → \hat{BAC}= 90^o (t- c)
  → \hat{EAF} =90^o (E∈ BA, F∈ AC)
  Xét tg EMFA có:
  \hat{MEA}= 90^o (ME⊥ AB)
  \hat{MFA}= 90^o (MF⊥ AC)
  \hat{EAF} =90^o (cmt)
  → tứs giác EMFA là hình chữ nhật (dhnb)
  b) Xét tứ giác BNCF có:
  M là trung điểm của BC $gt$
  M là trung điểm của NF (N đối xứng với F qua M)
  BC∩ NF= {M}
  → Tứ giác BNCF là hình bình hành (dhnb)
  → BF // NC (t- c)

  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-goi-m-la-trung-diem-bc-qua-m-ke-me-vuong-goc-ab-mf-vuong

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )