Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC cân tại A, trung tuyến AM. Gọi I là trung điểm của Ab, K là điểm đối xứng của điểm M qua điểm I. a) Tính AC biết MI =

Question

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC cân tại A, trung tuyến AM. Gọi I là trung điểm của Ab, K là điểm đối xứng của điểm M qua điểm I.
a) Tính AC biết MI = 4cm
b)Chứng minh ACMK là hình bình hành, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi 15 phút 2022-06-15T06:54:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, Xét ΔABC ta có: 
  Vì AM là đường trung tuyến
  -> M là trung diểm của BC (1)
  Vì K đối xứng với M qua I
  -> I là trung điểm của AM (2)
  Từ (1) và (2) -> MI là đường trung bình của ΔABC
  -> MI = 1/2AC
  ⇔ AC = 2MI
  -> AC = 2 . 4
  -> AC = 8cm
  b, Xét tứ giác AKBM ta có:
  I là trung điểm của KM
  I là trung điểm của AC
  -> KM ∩ AC = {I}
  -> Tứ giác AKBM là hình bình hành
  -> AK = BM, AK //// BM
  Mà M là trung điểm của BC
  -> AK = CM, AK //// CM
  -> AKMC là hình bình hành

  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-can-tai-a-trung-tuyen-am-goi-i-la-trung-diem-cua-ab-k-la-diem-doi-un

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Áp dụng tính chất của tam giác cân cho DABC ta có:
  AM ^ MC và BM = MC
  I là trung điểm của AC và K đối xứng với M qua I
  nên tứ giác AMCK  là hình bình hành
  Lại có MK = AC (=2MI)
  => Tứ giác AMCK là hình chữ nhật.
  b) Vì tứ giác AMCK là hình chữ nhật (chứng minh ở a) 
  => AK//MC và AK = MC = MB
  nên tứ giác AKMB là hình bình hành.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )