Toán Lớp 8: Cho hình vuông ABCD. Gọi E là một điểm nằm giữa C và D. Tia phân giác của góc DAE cắt CD ở F. Kẻ FH ⊥ AE (H ∈ AE) FH cắt BC ở G. Tính

Question

Toán Lớp 8: Cho hình vuông ABCD. Gọi E là một điểm nằm giữa C và D. Tia phân giác của góc DAE cắt CD ở F. Kẻ FH ⊥ AE (H ∈ AE) FH cắt BC ở G. Tính số đo góc FAG ?
Cấm chép mạng, chi tiết giúp mik, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Giang 2 ngày 2022-05-01T15:12:28+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. $Xét$ $hai$ $ΔADF$ $và$ $ΔAHF:$
  $∠ADF$ $=$$∠AHF$ $(= 90⁰)$
  $AF$ $cạnh$ $chung$
  $⇒ ΔADF$ $=$ $ΔAHF (c.h.g.n)$
  $⇒ DA = HA$ (2 $cạnh$ $tương$ $ứng$)
  $Mà$ $DA = AB (gt)$
  $⇒ HA = AB$
  $Xét$ $hai$ $ΔAHG$  $và$ $ΔABG,$ $ta$ $có:$
  $∠AHG = ∠ABG$ $(= 90⁰)$
  $HA = AB (cmt)$
  $AG$ $cạnh$ $chung$
  $⇒ ∆HAG = ∆BAG (c.h.c.g.v)$
  $⇒ ∠A3 = ∠A4$ $hay$ $AG$ $là$ $tia$ $phân$ $giác$ $của$ $EAB$
  $Vậy$ $∠FAG = ∠A2+ ∠A3 =$ $\frac{1}{2}$ (DAE + EAB ) = $\frac{1}{2}$ . $90⁰= 45⁰$

  toan-lop-8-cho-hinh-vuong-abcd-goi-e-la-mot-diem-nam-giua-c-va-d-tia-phan-giac-cua-goc-dae-cat-c

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )