Toán Lớp 8: Cho hình thang ABCD (AB//CD, AB < CD). Goi M,N lần lượt là trung điểm của AC và BD. chứng minh rằng MN = 1/2 (CD-AB). ai cíuuuuuu

Question

Toán Lớp 8: Cho hình thang ABCD (AB//CD, AB < CD). Goi M,N lần lượt là trung điểm của AC và BD. chứng minh rằng MN = 1/2 (CD-AB). ai cíuuuuuu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Ánh 1 tháng 2022-12-22T09:46:43+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Gọi E là trung điểm của AD
  => *Ta có EM là đường trung bình của tam giác ADC 
        *Ta có EN là đường trungbinfhh của tam giác ADB
  => *EM//CD; EM=1/2CD  (1)
        *EN//AB; EN=1/2AB    (2)
  Từ (1), (2) và AB//CD(gt) 
  => E, N, M thẳng hàng
  Vậy MN=EM-EN=1/2(CD-AB)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )