Toán Lớp 8: Cho hình bình hành ABCD.Lấy điểm I trên cạnh AB,điểm K trên cạnh CD sao cho AI=CK 1.Chứng minh tứ giác AICK là hình bình hành 2.Qua C

Question

Toán Lớp 8: Cho hình bình hành ABCD.Lấy điểm I trên cạnh AB,điểm K trên cạnh CD sao cho AI=CK
1.Chứng minh tứ giác AICK là hình bình hành
2.Qua C kẻ đường thẳng song song với BD cắt AD tại P và cắt AH tại Q.Chứng tỏ C là trung điểm của đoạn PQ
3.Chứng minh AC,BP,DQ đồng quy, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 2 tuần 2022-06-07T06:50:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1.Ta có AB//CD→AI//CK
   AI=KC
  →AICK là hình bình hành
  2.Ta có ABCD là hình bình hành →AD//BC,AB//CD
  →DP//CB,DC//BQ
   CP//BD,CQ//BD
  →CBDP,CDBQ là hình bình hành
  →CP=DB,CQ=BD
  →CP=CQ
  →C là trung điểm PQ
  3.Ta có CBDP,CDBQ là hình bình hành
  →BQ=CD=AB,DP=BC=AD
  →B,D là trung điểm AQ,AP
   C là trung điểm PQ→AC,BP,QD đồng quy
   

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  1.Ta có $AB//CD\to AI//CK$
  Mà $AI=KC$
  $\to AICK$ là hình bình hành
  2.Ta có $ABCD$ là hình bình hành $\to AD//BC, AB//CD$
  $\to DP//CB, DC//BQ$
  Mà $CP//BD, CQ//BD$
  $\to CBDP, CDBQ$ là hình bình hành
  $\to CP=DB, CQ=BD$
  $\to CP=CQ$
  $\to C$ là trung điểm $PQ$
  3.Ta có $CBDP, CDBQ$ là hình bình hành
  $\to BQ=CD=AB, DP=BC=AD$
  $\to B, D$ là trung điểm $AQ, AP$
  Mà $C$ là trung điểm $PQ\to AC, BP, QD$ đồng quy

  toan-lop-8-cho-hinh-binh-hanh-abcd-lay-diem-i-tren-canh-ab-diem-k-tren-canh-cd-sao-cho-ai-ck-1-c

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )