Toán Lớp 8: Bài 3. Cho hình bình hànhABCD . Gọi E là trung điểm của BC. Đường thẳng AE cắt CD tại N. Chứng minh ABNC là hình bình hành.

Question

Toán Lớp 8: Bài 3. Cho hình bình hànhABCD . Gọi E là trung điểm của BC. Đường thẳng AE cắt CD tại N.
Chứng minh ABNC là hình bình hành., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 6 tháng 2022-06-11T13:44:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì $ABCD$ là hình bình hành $\to AB//CD$
  Xét $\Delta EAB,\Delta ECN$ có:
  $\widehat{AEB}=\widehat{CEN}$(Đối đỉnh)
  $EB=EC$ vì $E$ là trung điểm $BC$
  $\widehat{EBA}=\widehat{ECN}$ vì $AB//CD$
  $\to\Delta EAB=\Delta ENC(g.c.g)$
  $\to AB=CN$
  Mà $AB//CD\to AB//CN$
  $\to ABNC$ là hình bình hành 
   

  toan-lop-8-bai-3-cho-hinh-binh-hanhabcd-goi-e-la-trung-diem-cua-bc-duong-thang-ae-cat-cd-tai-n-c

 2. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết:
  AE cắt CD tại N 
  -> N ∈ CD 
   Vì ABCD là hình bình hành
  -> AB // CD 
  Mà N ∈ CD
  ->AB // CN (1)
  -> $\widehat{EBA}$ = $\widehat{ECN}$ (slt)
  Vì E là trung điểm BC -> BE=CE 
  Xét ΔEAB & ΔECN :  
  $\widehat{AEB}$ = $\widehat{CEN}$ (đối đỉnh)
  BE =CE 
  $\widehat{EBA}$ = $\widehat{ECN}$ 
  -> ΔEAB = ΔECN  (g.c.g) 
  -> AB = CN (2) 
  Từ (1)&(2)
  -> ABNC là hình bình hành  (đpcm)

  toan-lop-8-bai-3-cho-hinh-binh-hanhabcd-goi-e-la-trung-diem-cua-bc-duong-thang-ae-cat-cd-tai-n-c

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )