Toán Lớp 8: Bài 2:(1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 5x-10y b) x(x + y) – 5x – 5y c) x2 + 4y2 + 4xy – 9

Question

Toán Lớp 8: Bài 2:(1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:
a) 5x-10y
b) x(x + y) – 5x – 5y
c) x2 + 4y2 + 4xy – 9, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hùng 2 tháng 2022-03-12T06:35:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  0
  2022-03-12T06:36:43+00:00
  a,
  5x-10y
  =5.(x-2y)
  b,
  x.(x+y)-5x-5y
  =x.(x+y)-5.(x+y)
  =(x+y)(x-5)
  c,
  x^2+4y^2+4xy-9
  =x^2+4xy+(2y)^2-3^2
  =(x+2y)^2-3^2
  =(x+2y-3)(x+2y+3)

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  5x-10y
  =5.x-5.2y
  =5(x-2y)
  ->Đặt nhân tử chung 5 rồi nhóm hạng tử x-2y
  b)
  x(x+y)-5x-5y
  =x(x+y)-(5x+5y)
  =x(x+y)-5(x+y)
  =(x+y)(x-5)
  ->Áp dụng đặt nhóm hạng tử, đặt nhân tử chung.
  c)
  x^2+4y^2+4xy-9
  =(x^2+4xy+4y^2)-9
  =[x^2+2.x.2y+(2y)^2]-9
  =(x+2y)^2-3^2
  =(x+2y-3)(x+2y+3)
  ->Áp dụng HHDT: (A+B)^2=A^2-2AB+B^2
  ->Áp dụng HHDT: A^2-B^2=(A-B)(A+B)
  #LinhSad

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )