Toán Lớp 8: Bài 1 phân tích đa thức sau thành nhân tử a)(x-y-z)^3-x^3+y^3+z^3 b)(x+2y+3z)-x^3-8y^3-27z^2 Moi nguoi giup minh voi a

Question

Toán Lớp 8: Bài 1 phân tích đa thức sau thành nhân tử
a)(x-y-z)^3-x^3+y^3+z^3
b)(x+2y+3z)-x^3-8y^3-27z^2
Moi nguoi giup minh voi a, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 1 tháng 2022-12-21T03:00:15+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Đây nhé bn
    Chúc bnn học tốt =D!
     

    toan-lop-8-bai-1-phan-tich-da-thuc-sau-thanh-nhan-tu-a-y-z-3-3-y-3-z-3-b-2y-3z-3-8y-3-27z-2-moi

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )