Toán Lớp 8: Bài 1: Cho hình bình hành ABCD (AD

Question

Toán Lớp 8: Bài 1: Cho hình bình hành ABCD (AD

in progress 0
Kim Duyên 6 tháng 2022-06-21T07:17:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, BE, DF cùng vuông góc vs AC nên BE//DF 
  tam giác BEO = tam giác DFO ( cạnh huyền – góc nhọn) (O là gđ 2 đường chéo) 
  => BE = FD 
  từ đó đc tg BEDF là hình bình hành 
  b, tam giác BHC đồng dạng vs tam giác DKC (g.g) 
  có góc H = góc k =90 độ 
  và góc CBH = góc CDK ( vì 2 góc này kề bù vs 2 góc bằng nhau là góc CBA =góc ADC) 
  => BC/DC = HC/KC 
  =>CB.CK = CH.CD 
  c, tam giác ABE đồng dạng vs tam giác ACH (g.g) 
  vì có góc E = góc H = 90 độ 
  và góc A chung 
  => AB/AC = AE/AH 
  => AB. AH = AC.AE 
  Tương tự ta đc tam giác ADF đồng dạng vs tam giác ACK 
  => AD/AC = AF/AK 
  => AD. AK = AC.AF 
  Vậy AB.AH + AD.AK = AC.AE + AC.AF = AC. (AE +AF) = AC .( AE +CE) = AC^2 
  tự chứng minh AF = CE theo tam giác vuông BEC = tam giác vuông DFA ( cạnh huyền – cạnh góc vuông) 
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, BE, DF cùng vuông góc vs AC nên BE//DF 
  tam giác BEO = tam giác DFO ( cạnh huyền – góc nhọn) (O là gđ 2 đường chéo) 
  => BE = FD 
  từ đó đc tg BEDF là hình bình hành 
  b, tam giác BHC đồng dạng vs tam giác DKC (g.g) 
  có góc H = góc k =90 độ 
  và góc CBH = góc CDK ( vì 2 góc này kề bù vs 2 góc bằng nhau là góc CBA =góc ADC) 
  => BC/DC = HC/KC 
  =>CB.CK = CH.CD 
  c, tam giác ABE đồng dạng vs tam giác ACH (g.g) 
  vì có góc E = góc H = 90 độ 
  và góc A chung 
  => AB/AC = AE/AH 
  => AB. AH = AC.AE 
  Tương tự ta đc tam giác ADF đồng dạng vs tam giác ACK 
  => AD/AC = AF/AK 
  => AD. AK = AC.AF 
  Vậy AB.AH + AD.AK = AC.AE + AC.AF = AC. (AE +AF) = AC .( AE +CE) = AC^2 
  tự chứng minh AF = CE theo tam giác vuông BEC = tam giác vuông DFA ( cạnh huyền – cạnh góc vuông) 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )