Toán Lớp 8: `ab(a- b)(c + 1) + bc(c – a)(a + 1) + ca(c – a)(b + 1)` Phân tích đa thức thành nhân tử

Question

Toán Lớp 8: `ab(a- b)(c + 1) + bc(c – a)(a + 1) + ca(c – a)(b + 1)`
Phân tích đa thức thành nhân tử, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 5 ngày 2022-06-18T04:44:23+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   ab(a-b)(c+1)+bc(b-c)(a+1)+ca(c-a)(b+1)
  =ab(a-b)(c+1)+bc(b-c)(a+1)-ca(b+1)(a-c+b-b)
  =ab(a-b)(c+1)+bc(b-c)(a+1)-ca(b+1)[(a-b)+(b-c)]
  =ab(a-b)(c+1)-bc(b-c)(a+1)-ca(b+1)(a-b)-ca(b+1)(b-c)
  =[ab(a-b)(c+1)-ca(b+1)(a-b)]+[bc(a+1)(b-c)-ca(b-c)(b+1)]
  =a(a-b)[b(c+1)-c(b+1)]+c(b-c)[b(a+1)-a(b+1)]
  =a(a-b)(bc+b-bc-c)+c(b-c)(ab+b-ab-a)
  =a(a-b)(b-c)+c(b-c)(b-a)
  =a(a-b)(b-c)-c(b-c)(a-b)
  =(a-c)(a-b)(b-c)
   
   ĐỀ LÀ: ab(a-b)(c+1)+bc(b-c)(a+1)+ca(c-a)(b+1) NHƯ NÀY BẠN NHÉ!

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )