Toán Lớp 8: a) Chứng minh rằng với mọi số nguyên n ,(5n + 2)2 – 4 chia hết cho 5. b) Chứng minh rằng x2 – x + 2 > 0 với mọi x c) cho a, b, c là

Question

Toán Lớp 8: a) Chứng minh rằng với mọi số nguyên n ,(5n + 2)2 – 4 chia hết cho 5.
b) Chứng minh rằng x2 – x + 2 > 0 với mọi x
c) cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam /giác.Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :
A = .Khi đó cho biết tam giác trên là tam giác gì ? Vì sao?
giúp mik làm với ạ hạn chót nộp bài 11h37 29/10, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Hồng 1 tháng 2022-12-21T02:15:10+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. a)5n+2≡2(mod 5)
  (5n+2)²≡2²=4(mod 5)
  (5n + 2)²-4≡4-4=0(mod 5)
  b)x²-x+2=(x²-2.$\frac{1}{2}$ x+$\frac{1}{4}$ )+7/4=(x-1/2)²+7/4
  Mà (x+1/2)²$\geq$ 0∀x
  =>(x-1/2)²+7/4$\geq$  7/4>0 ∀x

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )