Toán Lớp 8: A= x+3/x-3. Tìm x để A là số nguyên dương

Question

Toán Lớp 8: A= x+3/x-3. Tìm x để A là số nguyên dương, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 2 tháng 2022-03-01T21:42:17+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A=(x+3)/(x-3)
  Để A là số nguyên dương thì:
  x+3 \vdots x-3 
  Hay x-3+6 \vdots x-3  
  <=> 6 \vdots x-3
  <=> x-3 \in Ư(6)={+-1;+-2;+-3;+-6}
  <=> x \in {4;2;5;1;6;0;9;-3}
  Mà (x+3)/(x-3) >0
  Nên x \ne -3
  Thử lại các giá trị còn lại của x đều là số nguyên dương
  Vậy x \in {0;1;2;4;5;6;9}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )