Toán Lớp 8: a.x^2+4x-6=0 b.x^2+2x-3=0 Đề là tìm x mọi người giúp vs -.Tks

Question

Toán Lớp 8: a.x^2+4x-6=0
b.x^2+2x-3=0
Đề là tìm x mọi người giúp vs …..Tks, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 2 tháng 2022-11-23T22:18:15+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  a, x\in{\sqrt{10}-2,-\sqrt{10}-2}
  b, x\in{1,-3}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, x^2+4x-6=0
  ⇔x^2+4x+4-10=0
  ⇔x^2+4x+4=10
  ⇔(x+2)^2=10
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x+2=\sqrt{10}\\x+2=-\sqrt{10}\end{array} \right.\) 
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=\sqrt{10}-2\\x=-\sqrt{10}-2\end{array} \right.\) 
  Vậy x\in{\sqrt{10}-2,-\sqrt{10}-2}
  b, x^2+2x-3=0
  ⇔x^2-x+3x-3=0
  ⇔x(x-1)+3(x-1)=0
  ⇔(x-1)(x+3)=0
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x-1=0\\x+3=0\end{array} \right.\) 
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=-3\end{array} \right.\) 
  Vậy x\in{1,-3}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )