Toán Lớp 8: (2x-1)^2-(4x^2-1) giup minh voi

Question

Toán Lớp 8: (2x-1)^2-(4x^2-1)
giup minh voi, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 1 tuần 2022-06-15T05:09:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết !
  to Rút gọn:
  (2x-1)^2-(4x^2-1)
  = 4x^2-4x+1-4x^2+1
  = (4x^2-4x^2)-4x+(1+1)
  = -4x+2
  Áp dụng: (a-b)^2 = a^2-2ab+b^2
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   ta có
  (2x-1)^2-(4x^2-1)
  =4x^2-4x+1-(4x-1)(4x+1)
  =(4x+1)4x(x-1-4x-1)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )