Toán Lớp 8: 1 . phân tích đa thức thành nhân tử a, x (x+y) + y (x+y) b, x (x-3) – y (3-x) c, 2x (x-3) + y (x+3) + (3-x)

Question

Toán Lớp 8: 1 . phân tích đa thức thành nhân tử
a, x (x+y) + y (x+y)
b, x (x-3) – y (3-x)
c, 2x (x-3) + y (x+3) + (3-x), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Băng 6 tháng 2022-06-19T08:12:52+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $a, x (x+y) + y (x+y)\\=(x+y)(x+y)\\=(x+y)^2$
  $b, x (x-3) – y (3-x)\\= x (x-3) + y (x-3)\\=(x-3)(x+y)$
  $c, 2x (x-3) + y (x+3) + (3-x)\\= 2x (x-3) + y (3+x) – (x-3)\\=(x-3)(2x-1)+y(x+3)\\\to \text{không thế phân tích thành nhân tử}$

 2. a) x(x+y)+y(x+y)
  =(x+y)(x+y)
  =(x+y)^2
  =x^2+2xy+y^2
  b) x(x-3)-y(3-x)
  =x(x-3)+y(x-3)
  =(x+y)(x-3)
  c) 2x(x-3)+y(x+3)+(3-x)
  =2x^2-6x+xy+3y+3-x
  =2x^2-7x+xy+3y+3
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )