Toán Lớp 8: 1 hình thang abcd có hiệu 2 đáy = 8cm, đường trung bình có dộ dài = 10cm. độ dài 2 đáy là

Question

Toán Lớp 8: 1 hình thang abcd có hiệu 2 đáy = 8cm, đường trung bình có dộ dài = 10cm. độ dài 2 đáy là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thanh 6 tháng 2022-06-11T10:13:35+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Gọi độ dài đáy lớn và đáy bé lần lượt là a và b.
  Hiệu hai đáy là 8
  ⇒ a – b = 8cm    (1)
  Đường trung bình của hình thang có độ dài bằng 10cm:  
  ⇒ $\frac{a + b}{2}$ = 10 ⇒ a + b = 20 cm   (2) 
  Từ (1) và (2) ⇒ đáy bé = 6 và đáy lớn = 14 

  #phuonggphuongg

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )