Toán Lớp 8: (x+1/2)^2-(x+1/2)(x+6)=8 Giúp mik với, sắp nộp r????

Question

Toán Lớp 8: (x+1/2)^2-(x+1/2)(x+6)=8
Giúp mik với, sắp nộp r????, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 3 tuần 2022-06-04T18:09:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ( x + 1/2 )^2 – ( x + 1/2 ) ( x + 6 ) = 8
  ( x + 1/2 ) ( x + 1/2 – x – 6 ) = 8
  ( x + 1/2 ) { – 11 }/2 = 8
    x + 1/2            = 8 : { – 11 }/2
    x                      = { – 16 }/11 – 1/2
    x                      = { – 43 }/22

 2. $*$Đáp$ $án:$
  $(x+1/2)^2-(x+1/2).(x+6)=8$
  $⇔ x^2+x+1/4-(x^2+6x+1/2x+3)=8$
  $⇔ x^2+x+1/4-x^2-13/2x-3=8$
  $⇔ (x^2-x^2)+(x-13/2x)+(1/4-3)=8$
  $⇔ -11/2x-11/4=8$
  $⇔ -11/2x=43/4$
  $⇔ x=-43/22$
  $Vậy$ $x=-43/22$
  $@Festivals$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )