Toán Lớp 7: Trong đợt ủng hộ cho các bạn miền núi, ba lớp 6A,6B,6C đã quyên góp được tổng cộng 192 quyển sách . Số sách 6A quyên góp chiếm 5/12 tổn

Question

Toán Lớp 7: Trong đợt ủng hộ cho các bạn miền núi, ba lớp 6A,6B,6C đã quyên góp được tổng cộng 192 quyển sách . Số sách 6A quyên góp chiếm 5/12 tổng số. Số sách 6B quyên góp bằng số sách 4/7 còn lại. Tính số sách của lớp 6C đã quyên góp.
(áp dụng dãy tỉ số bằng nhau), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 6 tháng 2022-05-25T22:42:09+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp: 
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   số sách lớp 6a quyên góp là
       192.5/12=80 [quyển]
    số sách còn lại là
       192-80=112[quyển]
     số sách lớp 6b là 
     112.4/7=64[quyển]
       số sách lơp 6c là 
         192-80-64=48 [quyển]

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )