Toán Lớp 7: Tính các số a,b,c biết a) $\frac{a}{b}$ = $\frac{-5}{7}$ và a + b = -10 b) $\frac{a}{1}$ = $\frac{b}{2}$ = $\frac{c}{3}$ và 4a – 3b

Question

Toán Lớp 7: Tính các số a,b,c biết
a) $\frac{a}{b}$ = $\frac{-5}{7}$ và a + b = -10
b) $\frac{a}{1}$ = $\frac{b}{2}$ = $\frac{c}{3}$ và 4a – 3b + 2c = 36
c) 2a = 3b = 5c và a – b + c = -22, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hòa Tâm 1 tuần 2022-06-15T18:36:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) a/b = -5/7 và a + b = -10
  a/b = -5/7 ⇒ a/-5 = b/7
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số = nhau, ta có:
  a/-5 = b/7 = (a + b)/(-5 + 7) = -10/2 = -5
  a = -5 . -5 = 25
  b = -5 . 7 = -35
  Vậy x = 25, b = -35
  b) a/1 = b/2 = c/3 và 4a – 3b + 2c = 36
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số = nhau:
  a/1 = b/2 = c/3 = (4a – 3b + 2c)/(4 – 6 + 6) = 36/4 = 9
  a = 9 . 1 = 9
  b = 9 . 2 = 18
  c = 9 . 3 = 27
  Vậy a = 9, b = 18, c = 27
  c) 2a = 3b = 5c và a – b + c = -22
  2a = 3b = 5c ⇒ a/3 = b/2; b/5 = c/3
  a/3 = b/2 = a/3 . 1/5 = b/2 . 1/5 = a/15 = b/10
  b/5 = c/3 = b/5 . 1/2 = c/3 . 1/2 = b/10 = c/6
  ⇒ a/15 = b/10 = c/6
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số = nhau ta có:
  a/15 = b/10 = c/6 = (a – b + c)/(15 – 10 + 6) = -22/11 = -2
  a = -2 . 15 = -30
  b = -2 . 10 = -20
  c = -2 . 6 = -12
  Vậy a = -30; b = -20; c = – 12

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)ta có a/b=-5/7
  =>a/-5=b/7
  áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  a/-5=b/7=a+b/-5+7=-5
  =>a=25,b=-35
  b)ta có a/1=b/2=c/3
  =>4a/4=3b/6=2c/6
  áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  4a-3b+2c/4-6+6=9
  =>a=9,b=18,c=27
  c)ta có:
  2a=3b=5c=>a/15=b=10=c/6 và a-b+c=-22
  áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  a-b+c/15-10+6=-2
  =>a=-30,b=-20,c=-12
  nhớ vote5*  và ctlhn cho mk nha:)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )