Toán Lớp 7: Tính `A = 1.4 + 2.5 + 3.6 + 4.7 + … + n(n + 3)`

Question

Toán Lớp 7: Tính `A = 1.4 + 2.5 + 3.6 + 4.7 + … + n(n + 3)`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 6 tháng 2022-06-20T19:42:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. A=1.4+2.5+3.6+4.7+…+n(n+3)

  A=4+10+18+21+…+n(n+3)

  A có :

  (n(n+3)−4/4)+1 (số hạng)

  Tổng A là :

  A=[n(n+3)+4].[{n(n+3)−4/4}+1]:2

  A=(n2+3n+4)[(n2+3n−4/4)+1].1/2

  A=n2+3n+4/2.n2+3n/4

 2. S gồm có :
  +1 ( số hạng )
  Tổng S là:
  S=[n(n+3)+4].[{n(n+3)−4/4}+1]:2
  S=(n2+3n+4)[(n2+3n−4/4)+1].1/2
  S=n2+3n+4/2.n2+3n/4

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )