Toán Lớp 8: lam phep chia: (2x^4-10x^3-x^2+15x-3)/(2x^2-3) vo le ik ong kia>>:D

Toán Lớp 8: lam phep chia:
(2x^4-10x^3-x^2+15x-3)/(2x^2-3)
vo le ik ong kia>>:D

TRẢ LỜI

  1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
     \begin{array}{c|c} \quad \quad \quad 2x^4-10x^3-x^2+15x-3&2x^2-3\\\hline 2x^4-3x^2&x^2-5x+1\\\text{_____________________}\\\quad \quad -10x^3+2x^2+15x-3\\-10x^3+15x\\\text{_____________________}\\2x^2-3 \\2x^2-3\\\text{_____________________}\\0\\\end{array}
    Trên này tớ khum sắp xếp các hạng tử cũng bậc thẳng hàng được 😀 Cậu tự xếp thẳng hàng giúp tớ nhé 

    Trả lời

Viết một bình luận