Toán Lớp 7: Tìm x,y,z khi $\frac{x}{5}$ = $\frac{y}{7}$ = $\frac{z}{2}$ và y-x=48

Question

Toán Lớp 7: Tìm x,y,z khi
$\frac{x}{5}$ = $\frac{y}{7}$ = $\frac{z}{2}$ và y-x=48, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 15 phút 2022-06-04T16:59:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau : 
   x/5 = y/7 = z/2 = \frac{y-x}{7-2} = 48/2 = 24
  x/5 = 24 => x = 120
  y/7 = 24 => y = 168
  z/2 = 24 => z = 48

 2. Giải đáp:
  $x=120\\y=168\\z=48$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\dfrac x5=\dfrac y7=\dfrac z2=\dfrac{x-y}{7-5}=\dfrac{48}{2}=24\\\Rightarrow\left\{\begin{matrix}\dfrac x5=24\Rightarrow x=120\\\dfrac y7=24\Rightarrow y=168\\\dfrac z2=24\Rightarrow z=48\end{matrix}\right.$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )