Toán Lớp 7: tìm x biết a)x-1/9=9/14 b)5,9.x+(-7,9x)=15 c)/x-2/15/+1/3=2/5 Giúp em với em cần gấp

Question

Toán Lớp 7: tìm x biết
a)x-1/9=9/14
b)5,9.x+(-7,9x)=15
c)/x-2/15/+1/3=2/5
Giúp em với em cần gấp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Anh 5 ngày 2022-06-17T11:25:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   a, x = 95/126
  b, x = -15/2
  c, x \in {1/5 ; 1/15}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a, x – 1/9 = 9/14
  x = 9/14 + 1/9
  x = 81/126 + 14/126
  x = 95/126
  Vậy x = 95/126
  b, 5,9x + (-7,9x) = 15
  (5,9 – 7,9)x = 15
  -2x = 15
  x = 15 : (-2)
  x = -15/2
  Vậy x = -15/2
  c, |x – 2/15| + 1/3 = 2/5
  |x – 2/15| = 2/5 – 1/3
  |x – 2/15| = 6/15 – 5/15
  |x – 2/15| = 1/15
  => x – 2/15 = 1/15 hoặc x – 2/15 = -1/15
  Nếu x – 2/15 = 1/15        ;             Nếu x – 2/15 = -1/15
  x = 1/15 + 2/15               ;                     x = -1/15 + 2/15
  x = 1/5                            ;                     x = 1/15
  Vậy x \in {1/5 ; 1/15}

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) x-1/9=9/14
   =>x=9/14+1/9=81/126+14/126
   =>x=95/126
   vậy…
  b)  5,9.x+(-7,9x)=15
  =>5,9x-7,9x=15
  =>x(5,9-7,9)=15
  =>x.(-2)=15
  =>x=15:(-2)=-7,5
   vậy……
  c) x-2/15+1/3=2/5
  =>x=2/5+2/15-1/3
  =>x=6/15+2/15-5/15
  =>x=3/15=0,2
  vậy…..

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )