Toán Lớp 7: Số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ với các số 2; 4; 5. Tính số viên bi của mỗi bạn, biết rằng ba bạn có tất cả 44 viên bi.

Question

Toán Lớp 7: Số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ với các số 2; 4; 5. Tính số viên bi của mỗi bạn, biết rằng ba bạn có tất cả 44 viên bi., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hằng 4 ngày 2022-06-18T17:45:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Gọi số viên bi của mỗi bạn là a,b,c}$
  $\text{Theo đề ra, ta có: }$
  $\text{$\dfrac{a}{2}$ =$\dfrac{b}{4}$ = $\dfrac{c}{5}$, a+ b + c =44 }$
  $\text{áp dụng tính chất dãy tỉ số = nhau}$
  $\text{$\dfrac{a}{2}$ =$\dfrac{b}{4}$ = $\dfrac{c}{5}$= $\dfrac{a + b + c}{2 + 4 + 5}$=$\dfrac{44}{11}$ = 4}$
  $\text{$\dfrac{a}{2}$ = 4 ⇒ a = 4. 2 =8}$
  $\dfrac{b}{4}$ = 4 ⇒ $\text{b= 4.4= 16  }$
  $\text{$\dfrac{c}{5}$= 4  ⇒c = 4. 5 =20 }$
  $\text{Vậy Mình có số viên bi là: 8 viên, Hùng có: 16 viên, Dũng có: 20 viên}$

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   mình ghi hơi xấu tí mong bn thông cảm ạ

  toan-lop-7-so-vien-bi-cua-ba-ban-minh-hung-dung-ti-le-voi-cac-so-2-4-5-tinh-so-vien-bi-cua-moi-b

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )