Toán Lớp 7: số học sinh bốn khối 6 7 8 9 tỉ lệ với các số 9 8 7 6. Biết số học sinh khối 8 và khối 9 ít hơn tổng số học sinh khối 6 và 7 là 120 em.

Question

Toán Lớp 7: số học sinh bốn khối 6 7 8 9 tỉ lệ với các số 9 8 7 6. Biết số học sinh khối 8 và khối 9 ít hơn tổng số học sinh khối 6 và 7 là 120 em. Tính số học sinh mỗi khối, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Hường 1 tuần 2022-06-15T05:53:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số học sinh khối 6,7,8,9 lần lượt là a,b,c,d
  Có;  bốn khối 6;7;8;9 tỉ lệ với các số 9;8;7;6
  = > a/9 = b/8 = c/7 = d/6
  Có: số học sinh khối 8 và khối 9 ít hơn tổng số học sinh khối 6 và 7 là 120 em
  = >(a + b) – (c + d) = 120
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau
  = > a/9 = b/8 = c/7 = d/6 = {(a + b) – (c + d)}/{(9 + 8) – (7 + 6)} = 120/4 = 30
  = > a = 30.9 = 270 (hs)
         b = 30.8 = 240 (hs)
          c = 30.7 = 210(hs)
          d = 30.6 = 180(hs)
  Xin 5 sao và hay nhất        

 2. Giải đáp: 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi a, b, c, d lần lượt là số hs của khối 6, 7, 8, 9.
  Ta có:
  =$\frac{a}{9}$ =$\frac{b}{8}$ = $\frac{c}{7}$ =$\frac{d}{6}$ và b-d =120
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có :
  =$\frac{a}{9}$ =$\frac{b}{8}$ = $\frac{c}{7}$ =$\frac{d}{6}$= $\frac{b-d}{8-6}$ =$\frac{120}{2}$ =60 học sinh
  Do đó: a= 60 x 9= 540  hs
             b= 60 x 8 = 480 hs
             c= 60  x 7 = 420 hs
            d= 60 x 6 = 360 hs

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )