Toán Lớp 7: Nêu định nghĩa hàm số. Thế nào là hàm hằng? Hàm hằng? Hàm số cho bởi những dạng nào? Thế nào là mặt phẳng tọa độ? Điểm M (Xm; Ym) được

Question

Toán Lớp 7: Nêu định nghĩa hàm số. Thế nào là hàm hằng? Hàm hằng? Hàm số cho bởi những dạng nào? Thế nào là mặt phẳng tọa độ? Điểm M (Xm; Ym) được hiểu như thế nào? Nêu định nghĩa đồ thị của hàm số y=ax (a khác 0) được xác định như thế nào?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 5 tháng 2022-05-01T09:00:38+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Định nghĩa:
   1 Nếu một đại lượng y phụ thuộc vào một đại lượng thay đổi x sao cho một giá trị của xha ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x
  Hàm hằng:
  Khi giá trị thay đổi mà giá trị vẫn nhận đc 1 gía trị thì gọi là hàm hằng
  Hàm số được cho bởi dạng:
  Bằng bảng và bằng công thức 2 trên mặt phẳng, nếu hai trục
   vuông góc và cắt nhau tại gốc  của mỗi trục số, thì ta gọi đó là hệ trục toạ độ 
   và
   gọi là các trục toạ độ 
  – Trục nằm ngang
   gọi là trục hoành.
  – Trục thẳng đứng
   gọi là trục tung.
  Giao điểm
   gọi là gốc toạ độ. Mặt phẳng có hệ trục toạ độ  gọi là mặt phẳng toạ độ
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )