Toán Lớp 7: Lớp 7A, 7B, 7C quyên góp được 156 quyển sách cũ. Tìm số sách mỗi lớp biết rằng số sách tỉ lệ với 2;3;7

Question

Toán Lớp 7: Lớp 7A, 7B, 7C quyên góp được 156 quyển sách cũ. Tìm số sách mỗi lớp biết rằng số sách tỉ lệ với 2;3;7, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Hường 1 tuần 2022-06-18T05:27:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số sách quyên góp của 3 lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là a , b , c
  Ta có :
  $\dfrac{a}{2}$ =$\dfrac{b}{3}$ = $\dfrac{c}{7}$
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :
  $\dfrac{a}{2}$ =$\dfrac{b}{3}$ = $\dfrac{c}{7}$ =$\dfrac{a}{2}$ +$\dfrac{b}{3}$ + $\dfrac{c}{7}$ =$\dfrac{156}{12}$ = $\dfrac{a}{b}$ = 13
  Nên
  $\dfrac{a}{2}$ =13 => a=13.2=26
  $\dfrac{b}{3}$=13 => b=13.3=39
  $\dfrac{c}{7}$=13 =>c=13.7=91
  Kết luận
  Lớp 7a quyên góp đc 26
  Lớp 7B quyên góp đc 39
  Lớp 7C quyên góp đc 91

 2. $\text{# Chớp#}$
  $\text{Gọi số sách của mỗi lớp  a,b,c}$
  $\text{Theo đề ra, ta có: }$
  $\text{$\dfrac{a}{2}$ =$\dfrac{b}{3}$ = $\dfrac{c}{7}$, a+ b + c =156 }$
  $\text{áp dụng tính chất dãy tỉ số = nhau}$
  $\text{$\dfrac{a}{2}$ =$\dfrac{b}{3}$ = $\dfrac{c}{7}$= $\dfrac{a + b + c}{2 + 3 + 7}$=$\dfrac{156}{12}$ = 13}$
  $\text{$\dfrac{a}{2}$ = 13 ⇒ a = 13. 2 =26}$
  $\dfrac{b}{3}$ = 13 ⇒ $\text{b= 13. 3= 39  }$
  $\text{$\dfrac{c}{7}$= 13 ⇒c = 13.7 =91 }$
  $\text{Vậy lớp 7a có số sách  là:  26 quyển, 7b có: 39 quyển, 7c có: 91 quyển}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )