Toán Lớp 7: l 2x-1 l = 5 . .

Question

Toán Lớp 7: l 2x-1 l = 5
. ., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 1 tháng 2022-12-22T10:54:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  x in {3;-2}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
        |2x – 1| = 5
  => [(2x-1=5),(2x-1=-5):} => [(2x=5+1),(2x=-5+1):}  => [(2x=6),(2x=-4):}
  => [(x=6:2),(x=-4:2):}      => [(x=3),(x=-2):}
  Vậy x in {3;-2}

 2. $ leduyhien7020 $
  $ | 2x – 1 | = 5 $ 
  $ ⇒ $ \(\left[ \begin{array}{l}2x-1=5\\2x-1=-5\end{array} \right.\) 
  $ ⇒ $ \(\left[ \begin{array}{l}x=(5+1):2=6:2=3\\x=(-5+1):2=-4:2=-2\end{array} \right.\) 
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )