Toán Lớp 7: Kết quả làm tròn số 0,998 đến chữ số thập phân thứ 2

Question

Toán Lớp 7: Kết quả làm tròn số 0,998 đến chữ số thập phân thứ 2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 2 tháng 2022-11-23T23:40:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  0,998 ≈ 1
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nếu chữ số đầu tiên của phần bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại.

 2. Đề: Kết quả làm tròn số 0,998 đến chữ số thập phân thứ 2
  Giải đáp: 1 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta làm tròn thập phân thứ 2 chính là làm tròn “phần trăm”
  ⇒ 0,998≈1
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )