Toán Lớp 7: Gọi số học sinh ba lớp 7A;7B;7C tỉ lệ với các số 8;9;10.Biết tổng số học sinh ba lớp là 108. Tìm số học sinh của mỗi lớp. Gíup mình vớ

Question

Toán Lớp 7: Gọi số học sinh ba lớp 7A;7B;7C tỉ lệ với các số 8;9;10.Biết tổng số học sinh ba lớp là 108. Tìm số học sinh của mỗi lớp. Gíup mình với ạ.Camon nhiều ạ., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 6 tháng 2022-06-11T06:56:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  7A có $32$ học sinh.
  7B có $36$ học sinh.
  7C có $40$ học sinh.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\dfrac{7A}{8}=\dfrac{7B}9=\dfrac{7C}{10}=\dfrac{7A+7B+7C}{8+9+10}=\dfrac{108}{27}=4\\\Rightarrow\left\{\begin{matrix}\dfrac{7A}8=4\Rightarrow 7A=32\\\dfrac{7B}9=4\Rightarrow 7B=36\\\dfrac{7C}{10}=4\Rightarrow 7C=40\end{matrix}\right.$
  Vậy lớp 7A có $32$ học sinh.
                 7B có $36$ học sinh.
                 7C có $40$ học sinh.

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số học sinh ba lớp 7A; 7B; 7C lần lượt là: x; y; z
  Theo bài ra ta có:
  x/8 = y/9 = z/10 và x + y+ z = 108
  Áp dụng tính chất của DTSBN ta có:
  x/8 = y/9 = z/10 = (x+y+z)/(8+9+10) = 108/27 = 4
  ⇒ x = 4.8 = 32
  ⇒ y = 4.9 = 36
  ⇒ z = 4.10 = 40
  Vậy…

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )