Toán Lớp 7: Giải toán 7 $\text{?2}$ sgk trang 113

Question

Toán Lớp 7: Giải toán 7 $\text{?2}$ sgk trang 113, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 7 tháng 2022-05-25T15:24:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Xét  $\triangle$ACD và $\triangle$BCD ta có:
      AC = BC
      AD = BD
       CD là cạnh chung
  => $\triangle$ACD = $\triangle$BCD ( c . c . c )
  ->$\widehat{A}$ = $\widehat{B}$ (2 góc tương ứng)
  Mà $\widehat{A}$ = 120^o (gt)
  Nên $\widehat{B}$ = 120^o

 2. Xét    có:
  +)  (giả thiết)
  +)  (giả thiết)
  +)  chung
   (c.c.c)
   (hai góc tương ứng).
  ⇒  ∠B = 120 độ
  Vậy ∠B = 120 độ

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )