Toán Lớp 7: Em hãy tính điểm tbc môn Sinh học của bạn Nguyễn Thị Bích Nụ theo các dữ kiện sau: – thường xuyên : 10/9.0/9.0 – giữa kì: 8.5 – cuối kì

Question

Toán Lớp 7: Em hãy tính điểm tbc môn Sinh học của bạn Nguyễn Thị Bích Nụ theo các dữ kiện sau:
– thường xuyên : 10/9.0/9.0
– giữa kì: 8.5
– cuối kì: 5.0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thanh 2 tháng 2022-03-12T06:23:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. #Tran

  Muốn tình Trung bình cộng của 1 số , ta tình tổng các số hạng rồi chia cho số các số hạng.

  => Điểm trung bình cộng của bạn Nguyễn Thị Bích Nụ là:

  [10+9+9+(8,5.2)+(5.3)]/5= 7,5

  Vậy Điểm trung bình cộng của bạn Nguyễn Thị Bích Nụ là: 7,5 điểm

 2. ($\frac{(10+9.0+9.0)+(8,5.2)+(5,0.3)}{3+5}$ 8.5 x 2) + (5.0 x3) =$\frac{28+25,5+15}{8}$ =$\frac{68,5}{8}$ = 8,5625 rút gọn là 8,6

  #hcb

  Xin ctlhn ạ

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )