Toán Lớp 7: Chu vi của một tam giác là 36m. Tính độ dài các cạnh của tam giác biết rằng chúng tỉ lệ với 3;4;5

Question

Toán Lớp 7: Chu vi của một tam giác là 36m. Tính độ dài các cạnh của tam giác biết rằng chúng tỉ lệ với 3;4;5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 6 tháng 2022-05-25T19:27:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đây nha
  toan-lop-7-chu-vi-cua-mot-tam-giac-la-36m-tinh-do-dai-cac-canh-cua-tam-giac-biet-rang-chung-ti-l

 2. Gọi x;y;z lần lượt là độ dài các cạnh của tam giác.
  Biết rằng chu vi của tam giác là ba cạnh cộng lại nên:
  x+y+z=36 m
  Vì độ dài các cạnh của tam giác tỉ lệ với 3;4;5 nên, ta có:
  x/3=y/4=z/5
  Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
  x/3=y/4=z/5=\frac{x+y+z}{3+4+5}=36/12=3
  => x/3=3=>x=3*3=9
        y/4=3=>y=4*3=12
        z/5=3=>z=5*3=15
  Vậy x;y;z lần lượt là 9;12;15 (m)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )