Toán Lớp 7: Cho yz:zx =1:2 . Hãy tính x/yz : y/zx

Question

Toán Lớp 7: Cho yz:zx =1:2 . Hãy tính x/yz : y/zx, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 1 tuần 2022-04-13T19:48:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Vì yz : zx = 1 : 2 nên (yz)/(xz) = 1/2
       => y/x = 1/2
       => x/y = 2/1 = 2
  Ta có: x/(yz) : y/(zx)
     = x/(yz) xx (zx)/y = (x^2z)/(y^2z)
     = (x^2)/(y^2) = (x/y)^2
     = 2^2 = 4
  Vậy, x/(yz) : y/(zx) = 4
     

 2. Theo đề bài ta có :
  yz=zx=1:2
  =>\frac{yz}{zx}=1/2
  =>y/x=1/2
  =>x/y=2/1=2
  Lại có :
  \frac{x}{yz}:\frac{y}{zx}
  =\frac{x}{yz}.\frac{zx}{y}
  =\frac{x^2}{y^2}
  Do đó : \frac{x}{yz} : \frac{y}{zx}=\frac{x^2}{y^2}=4:1=4

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )