Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông ở Â.Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD=AC. a) Chứng minh ΔABC= ΔABD b) Trên tia đối của tia AB lấy đ

Question

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông ở Â.Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD=AC.
a) Chứng minh ΔABC= ΔABD
b) Trên tia đối của tia AB lấy điểm M.Chứng minh ΔMBD= ΔMBC
lẹ nhen, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla Anh 7 ngày 2022-04-14T09:36:51+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. a)
  Xét ΔABC và ΔABD 
  Có: AC = AD $(gt)$ 
        \hat{BAC} = \hat{BAD} = 90^o 
        AB: text{cạnh chung}
  => ΔABC = ΔABD (c . g . c) 
  b)
  Vì: A text{là trung điểm của} DC
  => MA text{là đường trung tuyến của} ΔMDC
  ΔMCD text{cân tại} M (MA ⊥ DC)
  => MC = MD
  Xét: ΔMBD và ΔMBC:
  Có: MD = MC (cmt)
          BD = BC $(gt)$
          MB: text{cạnh chung}
  => ΔMBD = ΔMBC (c . c . c)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )