Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC, có AB = AC. Gọi M là trung điểm của BC a) Chứng minh tam giác AMC=AMB b) Chứng minh AM vuông góc với BC c) Gọi I là t

Question

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC, có AB = AC. Gọi M là trung điểm của BC
a) Chứng minh tam giác AMC=AMB
b) Chứng minh AM vuông góc với BC
c) Gọi I là trung điểm của AM; Trên tia BI lấyđiểm H sao cho BI = IH. Chứng minh AH song song BC
d) Qua M kẻ đường thẳng song songvới AC cắt đường thẳng AH tại K. Chứng minh A là trung điểm của HK.Giúp mình câu C và câu D, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang Ðài 3 tuần 2022-04-13T11:28:13+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. giải
  a) Xét ΔAMB và ΔAMC có 
  AB=AC(gt)
  AM chung
  BM=CM(M là trung điểm của BC)
  Do đó: ΔAMB=ΔAMC(c-c-c)
  b) Ta có: AB=AC(gt)
  nên A nằm trên đường trung trực của BC(Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng)(1)
  Ta có: MB=MC(M là trung điểm của BC)
  nên M nằm trên đường trung trực của BC(Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng)(2)
  Từ (1) và (2) suy ra AM là đường trung trực của BC
  hay AM⊥BC
  c) Ta có: ΔABM=ΔACM(cmt)
  nên BAM^=CAM^(hai góc tương ứng)
  hay HAM^=KAM^
  Xét ΔAHM và ΔAKM có
  AH=AK(gt)
  HAM^=KAM^
  AM chung
  Do đó: ΔAHM=ΔAKM(c-g-c)
  HMA^=KMA^(hai góc tương ứng)
  mà tia MA nằm giữa hai tia MH và MK
  nên MA là tia phân giác của HAK^
  d) Xét ΔABC có AB=AC(gt)
  nên ΔABC cân tại A(Định nghĩa tam giác cân)
  B^=C^
  Ta có: AH+HB=AB(H nằm giữa A và B)
  AK+KC=AC(K nằm giữa A và C)
  mà AB=AC(gt)
  và AH=AK(gt)
  nên HB=KC
  Xét ΔHBM và ΔKCM có 
  HB=KC(cmt)
  B^=C^(cmt)
  BM=MC(M là trung điểm của BC)
  Do đó: ΔHBM=ΔKCM(c-g-c)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )