Toán Lớp 7: cho tam giác ABC có AB=AC; gọi K là trung ddieeemr của BC. a,vẽ hình, nêu giả thuyết, kết luận. b,chứng minh:tam giác ABK= tam giác ACK

Question

Toán Lớp 7: cho tam giác ABC có AB=AC; gọi K là trung ddieeemr của BC.
a,vẽ hình, nêu giả thuyết, kết luận.
b,chứng minh:tam giác ABK= tam giác ACK.
c,chứng minh: AK T BC, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 1 tháng 2022-03-19T06:11:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:Xét Δ ABC có :
  AB = AC (GT)
  => Δ ABC cân tại A
  => góc B = C ( 2 góc ở đáy )
  Xét ΔABK và ΔACK co s:
  AB = AC (gt)
  góc B = C (cmt)
  BK = CK ( K là ttd của BC)(gt)
  => ΔABK = ΔACK (c-g-c)(đcpcm)

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   

 2. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:

  $\begin{array}{c|c}GT& \triangle ABC: AB=AC\\&KB=KC\\\hline KL&\triangle ABK=\triangle ACK\\&AK \perp BC\end{array}$

  b, Xét $\triangle ABK$ và $\triangle ACK$ có:

            AB=AC (gt)

            AK: chung

            KB=KC (gt)

  -> $\triangle ABK= \triangle ACK (c.c.c)$

  c, Do $\triangle ABK = \triangle ACK (cmt)$

  -> \hat{AKB}=\hat{AKC} (2 góc tương ứng)

  mà \hat{AKB} + \hat{AKC} = 180^o (kề bù)

  -> \hat{AKB} = \hat{AKC} = 180^o/2 = 90^o

  -> AK ⊥ BC 

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-co-ab-ac-goi-k-la-trung-ddieeemr-cua-bc-a-ve-hinh-neu-gia-thuyet-ket

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )