Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có A là góc tù, lấy D thuộc AB, E thuộc AC, CM DE BC

Question

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có A là góc tù, lấy D thuộc AB, E thuộc AC, CM DE BC, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diễm Phúc 2 tháng 2022-03-02T03:50:18+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   Xét ΔADE có ∠A tù
  ⇒∠ADE là góc nhọn
  ⇒∠ADE+∠DEC=180độ
  ⇒∠DEC là góc tù 
  ⇒DC>DE          (1)
  Xét ΔADC có ∠DAC tù
  ⇒∠ADC nhọn
  Mà ∠ADC+∠BDC=180độ
  ⇒∠BDC là góc tù 
  Xét ΔBDC có∠BDC là góc tù 
  ⇒BC>DC         (2)
  Từ (1) và (2) ⇒BC>DE

  Vote cho mk nha<3
  #ngocly0

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )